Lịch Tết 2021 – Lịch Để Bàn Đế Nhựa 53 tuần Mùa Hoa (STL-KV-29)

– Kích thước: 18 x 25 cm
– Tờ đầu in Metalize theo công nghệ mới
– Giấy Ford 70 gsm

error: Content is protected !!
Hotline: +84888882283
0888882283