Lịch Xuân 2021 Tân Sửu – Lịch Bàn Chữ A Hoa Lan (STL-KV-33)

– Kích thước: 12 x 25 cm
– Giấy Coucghé 200 gsm
– Phần Note 53 tuần giấy Ford 60 gsm

error: Content is protected !!
Hotline: +84888882283
0888882283