Lịch Xuân Tân Sửu 2021 – Lịch Bàn 13 tờ Bước Tiến (STL-HT-117)

– 13 tờ
– Giấy C.230gsm
– Size: 24x16cm (9,45×6,3 inch)
– Weight: 100 cuốn/24kg

error: Content is protected !!
Hotline: +84888882283
0888882283