Lịch Xuân Tân Sửu 2021 – Lịch Bàn Việt Nam Quê Hương Tôi (13 tờ + 52 tuần) – (STL-HT-106)

– 13 tờ + 52 tuần
– Giấy C.230gsm
– Size: 24x16cm (9,45×6,3 inch)
– Weight: 100 cuốn/34kg

error: Content is protected !!
Hotline: +84888882283
0888882283