Lịch Xuân Tân Sửu 2021 – Lịch Để Bàn Đế Nhựa 53 tuần Sắc Hương (STL-KV-28)

– Kích thước: 17 x 28 cm
– Tờ đầu in Metalize theo công nghệ mới
– Giấy Ford 70 gsm

error: Content is protected !!
Hotline: +84888882283
0888882283